Disclaimer

Vragen? Bel 06-13271728

For english, scroll down.

Onderstaande disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van de website(s) van Wake Up Student coaching (verder: Wake Up Student)

1. Door de website van Wake Up Student te bezoeken, dan wel te gebruiken, stemt u in met de bepalingen op deze pagina.

2. De inhoud die te vinden is op de website van Wake Up Student is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Wake Up Student aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

3. Wake Up Student is niet verantwoordelijk voor content op websites waarnaar wordt verwezen.

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website, waaronder ook de beeldmerken van Wake Up Student vallen, of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten.

5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op al dan niet publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Wake Up Student te worden verzocht.

English

The following disclaimer applies to all pages of the Wake Up Student coaching (hereafter: Wake Up Student) websites.

1. By visiting or using the website(s) of Wake Up Student, one agrees to the terms and conditions on this page.

2. The contents found on the website(s) of Wake Up Student are compiled with the utmost care, yet, Wake Up Student accepts no liability for any inaccuracies that may be displayed on the Wake Up Student websites.

3. Wake Up Student is not responsible for content on websites that are referenced or linked to on the Wake Up Student website(s).

4. Unauthorized or improper use of (part of) the contents of this website, including the logos of Wake Up Student, infringe intellectual property rights.

5. Permission to use the content displayed on this website, or a part of the contents, should be requested to Wake Up Student in writing.

Scroll naar top