Privacyverklaring

Privacyverklaring (opgesteld op 23 april 2018 conform nieuwe AVG wet)

Algemene informatie

Wake Up Student Psychology & Coaching: Damsterdiep 49, 9711 SH te Groningen; info@wakeupstudent.nl; 085-0653467

• Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geeft de desbetreffende persoon aan dat Wake Up Student zijn of haar contactgegevens mogen gebruiken voor het inplannen van afspraken en inhoudelijke documenten van de coaching, het versturen van facturen en het verzenden van de nieuwsbrief (de nieuwsbrief is per email opzegbaar).

• Mocht u de persoonsgegevens niet verstrekken, dan kunnen wij niet een coaching traject initiëren. De noodzakelijke voorwaarde van het verkrijgen van de persoonsgegevens betreft het kunnen inplannen van afspraken, het versturen van inhoudelijke documenten besproken binnen het coaching traject en het kunnen versturen van de facturen.

• Duur van de opslag. De gegevens worden bewaard tot 5 jaar na afronding van het coaching traject.

• Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht tot inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens, wat per email vermeld dient te worden.

• De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn beschikbaar binnen het team van Wake Up Student. Daarnaast zijn de gegevens gebruikt bij betaaldienst Moneybird, iDeal via Mollie, Rabobank, SumUp betaalsysteem, Google (emailverkeer, analytics, AdWords, Google Tag Manager Terms of Service, en online opslag via Drive), Facebook (Pixel), WIX (sitebuilder), Hostnet (domeinnaam beheerder) en Testing Talent (tests). Er zijn privacy verwerkingsovereenkomsten van uw persoonsgegevens tussen alle genoemde partijen gesloten.

• De betrokken heeft het recht de toestemming van persoonsgegevens in te trekken.

Scroll naar top